To the Top

Euskal AEko makromagnitudeak, agregatu nagusien, lurralde historikoaren eta 74. sailkapenaren desglosearen arabera (mila euro)
Variable overview
lurralde historikoa
Nahitaezkoa *
74. sailkapenaren desglosea
Nahitaezkoa *
agregatu nagusiak
Nahitaezkoa *
aldia
Nahitaezkoa *
Markatu hautaketa eta aukeratu pantailako taularen edo fitxategi formatuaren artean. Hautatzeko aholkuak

lurralde historikoa

Nahitaezkoa *

Hautatua 0 Guztira 4

74. sailkapenaren desglosea

Nahitaezkoa *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bestelako jarduerak , 74.11.-Lege-jarduerak , 74.12/13/14/15.-Ekonomi jarduerak eta Merkatua aztertzea ,

Hautatua 0 Guztira 14

agregatu nagusiak

Nahitaezkoa *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Establezimenduak (kopurua) , Landun-kopurua , -Autonomoak eta familia laguntzak NU ,

Hautatua 0 Guztira 13

aldia

Nahitaezkoa *

Hautatua 1 Guztira 5

Hautatutako gelaxkak:
Baimendutako gehienezko kopurua

Pantailako aurkezpena honetara mugatuta dago: 10.000 errenkada eta 250 zutabe.

En número de celdas seleccionado es mayor al permitido 900.000.000

Oin-oharra

Soldata eta alokairu gordinak: Kontabilitate-plan orokorreko honako kontuak osatzen dute: 640 (soldata eta alokairuak), 641 (kalte-ordainak) eta 649 (beste gizarte-gastu batzuk)