To the Top

Euskal AEko galera/irabazien kontua (urteko tasa metatua), lurralde historikoaren, aldagai nagusien eta EJSN-93 sailkapenaren arabera
Variable overview
lurralde historikoa
Nahitaezkoa *
sailkapena
Nahitaezkoa *
aldagai nagusiak
Nahitaezkoa *
aldia
Nahitaezkoa *
Markatu hautaketa eta aukeratu pantailako taularen edo fitxategi formatuaren artean. Hautatzeko aholkuak

lurralde historikoa

Nahitaezkoa *

Hautatua 0 Guztira 4

sailkapena

Nahitaezkoa *

Hautatua 0 Guztira 6

aldagai nagusiak

Nahitaezkoa *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.70. Salmenta garbiak , 71. Izakinen aldakuntza. , 73. Ibilgeturako egindako lanak ,

Hautatua 0 Guztira 25

aldia

Nahitaezkoa *

Hautatua 1 Guztira 4

Hautatutako gelaxkak:
Baimendutako gehienezko kopurua

Pantailako aurkezpena honetara mugatuta dago: 10.000 errenkada eta 250 zutabe.

En número de celdas seleccionado es mayor al permitido 900.000.000

Oin-oharra

En el cuestionario de 1994 no se solicito informacion de las cuentas del Plan General Contable: 67 (perdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales) y 77 (beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales)