HomeDokumentazioaDokumentazio zehatzakMetodologiaEraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika EEEE

Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika EEEE

Identifikazioa

Eragiketaren izena:
Eraikuntzaren eta etxebizitzen estatistika (EEEE)
Eragiketaren kodea:
122411 (Euskal estatistika plana)
Erakunde arduraduna:
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Maiztasuna:
Hilerokoa (obra handiko lizentziak) / Urtekoa (udaleko alokairua)
Eragiketa-mota:
Zentsukoa
Metodologia, datuen jatorriari jarraiki:
Oinarrizko datuak zuzenean bilduko dira, galde-sorta berariazkoen bidez

Helburuak

Eraikuntzari eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren helburu nagusia da ezagutzea zenbat, zer eta non eraikitzen, birgaitzen edo botatzen den EAEn. Etxebizitza politikaren segimendu-adierazleen sistemak eskaintzen duen oinarrizko informazio-iturria da.

Operazio horrek bereziki atal hauek garatzen ditu:

1. Udalek emandako obra handiko baimenak ikusita, asmoa da hauen berri izatea: obraren ezaugarri nagusiak (oin berria, birgaitzea edo eraispena), eraikinaren erabilera eta zenbat etxebizitzari eragingo dion.
2. Kuantifikatzea alokairuko etxebizitzen udal parkea, eta araubide mota eta parkearen okupazioa jakitea.
3. Kuantifikatzea udalek sustapen publikoko etxebizitzetarako eskuratzen duten lurzorua.

Eremua

Biztanleria-eremua:
Obra handiko lizentziak: Oin berriko eraikuntzarako, birgaitze-eraikuntzarako eta eraisteko obra handiko lizentziak dira Eraikuntza eta Etxebizitzari buruzko estatistikaren populazio-unibertsoa.
Alokairuko etxebizitzen udal parkea: udal-jabetzako edo haren sozietate publikoren bateko alokairuko etxebizitzak dira atal honen populazio-unibertsoa.
Sustapen publikoko etxebizitzetarako lurzorua lortzea: etxebizitza babestuetarako udal-lurzorua lortzeko eragiketak dira atal honen populazio-unibertsoa.
Geografia-eremua:
Estatistika honen lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da, eta emaitzen gehieneko desagregazio-maila eskualde eta eremu funtzional mailan dago.
Denbora-eremua:
Estatistika honen denbora-erreferentzia hileko azken eguna da. Datuak hiru hilean behin argitaratzen dira.
Unitate informatzailea:
Sustatzaileak eta udalak.

Kontzeptuak eta definizioak

Kontzeptuak eta definizioak

Galdeketak

Galdeketak

Laginaren diseinua

Eraikuntzari eta etxebizitzari buruzko estatistika zentsu-eragiketa da, eta EAEko 251 udalerrien lankidetza hilabetero behar da estatistika hori egiteko. Hilabetero bidaltzen den informazioa udalerrian emandako obra handirako baimenei eta udalak babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko lurzorua erosteari buruzkoa da; alokairuko etxebizitzen udal parkeari dagokionez, urtean behin biltzen da.

Zabalkundea

Su feedback.   Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?
Muy útil
Útil
Poco útil
Nada útil
¿Tiene alguna sugerencia que hacer?
Si, tengo
Enviar