Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Euskal AEko merkataritza / Comercio en la C.A. de Euskadi

2015

Euskal AEn 42.519 merkataritza-establezimendu daude, eta bertan 130.078 enplegu

Foto 1

Eustaten “Jarduera Ekonomikoen Direktorioa” estatistikaren datuen arabera, Euskal AEn 42.519 merkataritza-establezimendu genituen 2014ko urtarrilaren 1ean, eta bertan 130.078 lanpostu. Bizkaian 22.580 establezimendu; 14.447 Gipuzkoan eta 5.492 Araban. Txikizkako merkataritza-establezimenduak 25.907 ziren Euskal AEn data berean. 13.696 Bizkaian, 9.014 Gipuzkoan, 3.197 Araban.

Los 42.519 establecimientos comerciales que existen en la C.A. de Euskadi generan 130.078 empleos en el sector

Los datos recogidos en la operación estadística denominada "Directorio de Actividades Económicas", elaborados por Eustat, indican que el 1 de enero de 2014 existían en la C.A. de Euskadi un total de 42.519 establecimientos comerciales que generaron 130.078 puestos de trabajo. De ellos, 22.580 establecimientos correspondían a Bizkaia, 14.447 a Gipuzkoa y 5.492 a Álava. En relación con los establecimientos de comercio minorista, éstos ascendían en esa misma fecha a 25.907 en la C.A. de Euskadi, de los que Bizkaia contaba con 13.696 comercios minoristas, Gipuzkoa con 9.014 y Álava con 3.197.

Euskal AEko txikizkako sektorearen salmentak %0,4 gehitu ziren 2014an eta %1,0 aurtengo hirugarren hiruhilekoan

Foto 1

2014 osoan, txikizkako merkataritzaren salmentek %0,4ko gehikuntza nominal metatua izan zuten. Gasolindegiak sartu gabe, gainerakoen salmentetan %0,7ko gehikuntza, 2014ko datu metatuetan 2013koen aldean. Termino errealetan, sektorea osorik %0,5 gehitu zen; berdin (%0,5) gasolindegirik gabe. Sektorearen enplegua, 2014an, %1,2 jaitsi zen aurreko urteko batez bestekoaren aldean. Euskal AEko txikizkako sektorearen salmentak %1,0 gehitu ziren urte artean 2015eko hirugarren hiruhilekoan.

[Ikus gehiago: 2014ko balantzea]

[Ikus gehiago: 2015eko 3. hiruhilekoa]

Las ventas del sector minorista de la C.A. de Euskadi aumentaron un 0,4% en 2014 y un 1,0% interanual en el tercer trimestre de este año

En el conjunto del año 2014 las ventas de comercio minorista vasco registraron un ascenso nominal acumulado del 0,4%. Si se excluyen las estaciones de servicio, las ventas del resto del comercio minorista aumentaron un 0,7%, en los datos acumulados de 2014 con respecto al año 2013. En términos reales, el conjunto del sector registró un ascenso del 0,5% y sin las estaciones de servicio el aumento también fue del 0,5%. El descenso del empleo del sector en 2014 sobre la media del año anterior fue del 1,2%. Por otra parte, el sector aumentó sus ventas nominales un 1,0% en el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo trimestre del año anterior, en términos homogéneos de calendario laboral.

[Ver más: Balance de 2014]

[Ver más: 3er. trim. de 2015]

Euskal AEko azalera handietako salmentak %1,5 jaitsi ziren 2014an eta %5,7 gehitu 2015eko irailean

Foto 1

Azalera handietako salmentek %1,5eko jaitsiera nominala izan zuten 2014 osoan, aurreko urtearen aldean. Prezioen eraginik gabe, %-1,4ko tasa erreala dugu. Azalera handietako langile kopurua %0,8 gutxitu zen 2014an aurreko urtearen aldean. Euskal azalera handietako salmentak %5,7 gehitu ziren urte artean pasa den irailean, lan-egutegiko termino homogeneoetan. Elikagaien salmentek %0,3ko jaitsiera nominala, gainerako salgaienek %9,5eko gehikuntza. Abuztuaren aldean salmentak %5,6 gehitu ziren.

[Ikus gehiago: 2014ko balantzea]

[Ikus gehiago: 2015eko iraila]

Las ventas en las grandes superficies vascas bajaron un 1,5% en 2014 y registraron un aumento interanual del 5,7% en septiembre de 2015

Las ventas en grandes superficies de la C.A. de Euskadi experimentaron un descenso nominal del 1,5% en el conjunto de 2014 con respecto al año anterior, que, una vez descontado el efecto de los precios, se convierte en una tasa real del -1,4%. El empleo en las grandes superficies disminuyó un 0,8% en 2014 con respecto al año anterior. Por otro lado, las ventas en las grandes superficies vascas registraron un aumento interanual del 5,7% en el pasado mes de septiembre, en términos homogéneos de calendario laboral. Las ventas de los productos alimenticios reflejaron una bajada nominal del 0,3%, mientras que las correspondientes al resto de artículos ascendieron el 9,5%. Con respecto a agosto las ventas aumentaron un 5,6%.

[Ver más: Balance de 2014]

[Ver más: Septiembre de 2015]

Adierazle nagusiak
BPG (2015eko 3. hiruhil. / Aurrerapena) 3,0%
Jarduera tasa (2015eko 3. hiruhil.) 57,1%
Langabezia-tasa (2015eko 3. hiruhil.) 14,7%
KPI (2015eko iraila) -0,5%
IPI (2015eko iraila) 2,9%
Interneteko erabiltzaileak (2014) 67,9%
 
Principales Indicadores
PIB (3er. trim. 2015 / Avance) 3,0%
Actividad (3er. trim. 2015) 57,1%
Paro (3er. trim. 2015) 14,7%
IPC (09-2015) -0,5%
IPI (09-2015) 2,9%
Usuarios Internet (2014) 67,9%
 

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Eustat APP (Eustaten Aplikazioa)

Euskal Estatistika Erakundeak, Eustatek, aplikazio bat du (Eustat APP), zeinaren bidez telefono eta tabletetik Euskal AEko estatistika informazioa kontsulta daitekeen. Doakoa da Android, Apple eta Windows-erako. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesezko bertsioak daude eta edukiak parteka daitezke sare sozialetan. Aplikazioak, besteren artean, informazio estatistikoa ematen du 10 oinarrizko daturi, 14 koiunturako adierazle giltzarriri, Euskal AEko udalerrietako biztanleriari, KPI-ri buruz.


Eustat APP (Aplicación de Eustat)

El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, cuenta con una aplicación (Eustat APP) destinada a la consulta desde dispositivos móviles, teléfono o tablet, de información estadística de la C.A. de Euskadi. Eustat APP está disponible gratuitamente para Android, Apple y Windows. Existen versiones en euskera, español e inglés y se pueden compartir contenidos en las redes sociales más habituales. La aplicación de Eustat ofrece información estadística actualizada de 10 datos básicos, 14 indicadores coyunturales clave, la población de los municipios de la C.A. de Euskadi o la consulta del IPC, entre otras utilidades.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: servicioprensa@eustat.es

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias